Definicje

  1. Woda

  2. Woda to H2O
  3. HTML

  4. HTML (Hyper Text Markup Language) język kodowania, składający się ze znaczników w którym kodowane są strony WWW i rozsyłana jest informacja o sieci za pomocą hipertekstu.
  5. Strona

  6. Strona dokument hipermedialny umieszczany na serwerach sieciowych (WWW).
  7. WWW

  8. (World Wide Web) jedna z podstawowych usług sieci globalnej, pozwalająca za pomocą przeglądarek przeglądać te informacje które zostały udostępnione przez użytkowników.

Strona startowa